Sygeforsikringen Danmark

Sygeforsikringen Danmark

Tryg og smertefri behandling

Du er altid i centrum

Kvalitet og erfaring

Garanti for høj kvalitet

Din egen tandlæge

Du er sikret den samme tandlæge hver gang

Medlem af Sygeforsikringen Danmark

Tandklinikken samarbejder med sygeforsikringen “danmark”. Dette betyder at vi automatisk indberetter hvilke undersøgelser og behandlinger, som er foretaget. Ved automatisk og elektronisk indberetning sikres, at sygeforsikringen ”danmark” altid modtager de korrekte informationer.

Vil man gerne have at vide hvad tilskuddet bliver, da udregnes dette også automatisk på klinikken og vil altid fremgå af din regning. Skulle man have skiftet sikringsgruppe hos “danmark”, men ikke fået det meddelt klinikken, kan det forventede tilskudsbeløb på regningen afvige fra det faktiske. Man vil altid få udbetalt det korrekte beløb, idet vi indberetter ydelsesnumre på de foretagne behandlingerne og ikke beløb.

Læs mere på sygeforsikring “danmarks” hjemmeside, hvor du kan se hvilke tilskud der er til de respektive behandlinger og undersøgelser.

Tryg og smertefri behandling

Du er altid i centrum

Kvalitet og erfaring

Garanti for høj kvalitet

Din egen tandlæge

Du er sikret den samme tandlæge hver gang

“Altid venlig med professionelt udført arbejde”

“Tandpine kl.12, akuttid kl. 13.45 – rodbehandlet og smertefri kl. 15.05. Tak til dig Line for at redde mit liv. (eller cirka mit liv :-))”